εκχιονιστήρας

εκχιονιστήρας
Μηχανή κατάλληλη για τη διάνοιξη περάσματος ανάμεσα από το χιόνι. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ε. που μπορούν να διαχωριστούν γενικά σε μηχανές που διασχίζουν το χιόνι και σε μηχανές που καθαρίζουν το χιόνι. Οι μηχανές που διασχίζουν το χιόνι, χρησιμοποιώντας ζωική έλξη (άλογα), ήταν για αιώνες το μοναδικό μέσο που διέθετε ο άνθρωπος για να καθαρίζει το οδόστρωμα από το χιόνι. Αυτές αποτελούνταν από μία σφήνα, της οποίας οι δύο κάθετες πλευρές ήταν κατασκευασμένες από δύο σανίδες σκληρού ξύλου και ενωμένες κατά τη διεύθυνση της κατακορύφου. Η σφήνα, με κατάλληλο έρμα, προχωρούσε αυλακώνοντας το χιόνι και το μετατόπιζε στο πλάι της οδού. Στη σύγχρονη εποχή οι μηχανές που διασχίζουν το χιόνι χρησιμοποιούν μηχανική έλξη. Σε αυτές η σφήνα είναι χαλύβδινη και βρίσκεται στο μπροστινό άκρο ενός οχήματος, ερπυστριοφόρου ελκυστήρα κλπ., εφοδιασμένου με μεγάλους τροχούς. Εκτός από τη σφήνα της αιχμής, τοποθετούνται στα πλευρά του οχήματος δύο πτερύγια μεταβλητού ανοίγματος. Οι μηχανές που καθαρίζουν το χιόνι χρησιμοποιούνται όταν το στρώμα του χιονιού είναι τόσο ψηλό ώστε να κάνει αδύνατη την εργασία των μηχανών του προηγούμενου τύπου. Αποτελούνται από ένα ερπυστριοφόρο όχημα, στο μπροστινό τμήμα του οποίου είναι τοποθετημένοι ένας ή δύο στρόβιλοι, με τον άξονα της περιστροφής τους παράλληλο προς τον διαμήκη άξονα του οχήματος. Ο στροφέας, καθώς κινείται από τον ίδιο κινητήρα του οχήματος, εισέρχεται στη μάζα του χιονιού και με τη φυγόκεντρη δύναμη την απωθεί σε έναν συλλέκτη με μεταβλητή κατεύθυνση. Το χιόνι ανασηκώνεται και εκτοξεύεται μακριά (περίπου 20 μ.), στο πλάι της οδού. Η πιο αποδοτική από τις μηχανές αυτές είναι ο περιστροφικός ε., ο οποίος τέμνει τη μάζα του χιονιού με μία σειρά από φρέζες (κοπτικά εργαλεία), πραγματοποιώντας έτσι μεγαλύτερη απόδοση. Διαθέτει συνήθως ισχυρούς κινητήρες (400-500 ίππων) και η ταχύτητα προώθησής του κυμαίνεται από 3 έως 6 χλμ. την ώρα. Εκχιονιστήρας σιδηροδρομικών γραμμών, προσαρμοσμένος σε σιδηροδρομικό όχημα. Εκχιονιστήρας στο μπροστινό τμήμα ενός τρένου, για να απομακρύνει το χιόνι από τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”